Links

Tools

Export citation

Search in Google Scholar

Archeologie van de Mars ; Archeologisch en historisch onderzoek in het Noorderhavenkwartier in Zutphen ; Zutphense Archeologische Publicaties 59

Dataset published in 2020 by B. Fermin, K. Straten
This paper is available in a repository.
This paper is available in a repository.

Full text: Download

Question mark in circle
Preprint: policy unknown
Question mark in circle
Postprint: policy unknown
Question mark in circle
Published version: policy unknown

Abstract

Other ; Eén van de grootste projecten in Zutphen de komende jaren is de herinrichting van het industriegebied De Mars. Bij het masterplan is er naar gestreefd om een deel van het culturele erfgoed in te passen in de nieuwbouw. Het project is opgedeeld in deelgebieden, waarvan het Noorderhavenkwartier de eerste en meest zuidelijke is. Het archeologische onderzoek volgt deze gefaseerde ontwikkeling. In augustus 2010 heeft bureau archeologie van de gemeente Zutphen een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in het plangebied Noorderhaven. Dit gebied is het eerste en één van de grootste onderdelen van het te herontwikkelen gebied De Mars. De oudste resten die zijn aangetroffen op het terrein, dateren uit de 14e eeuw. In de onderste lagen, die koud op de oude IJsselafzettingen liggen, werd redelijk wat middeleeuws aardewerk aangetroffen. Al vanaf de 17e eeuw stonden er molens op de Mars. De enige relevante molen voor het onderzoek is echter een houtzaagmolen uit 1798: De Zwaan. Hiervan werden in twee sleuven enkele resten aangetroffen. Prominent aanwezig in de sleuven waren de resten van vestingwerken. Deze dateren uit twee fasen: de eerste uit de tijd van Van Coehoorn (ca. 1706), de tweede van na de bouw van het station en de spoorweg.