A Lean szemlélet elméletének és alkalmazásának bemutatása egy beszerzői Kaizen segítségével ; Introduction of Lean approach and its application through a Supplier Report Request Kaizen

Published in 2020 by Dániel Sramkó

Full text: Unavailable

Publisher: Unknown publisher

Preprint: policy unknown. Upload

Postprint: policy unknown. Upload

Published version: policy unknown. Upload

Abstract
A dolgozatom úgy épül fel, hogy első részében a Lean általános bemutatásával, mindenki számára megpróbálom felvázolni ennek a szemléletnek a lényegét. Itt részletesen bemutatásra kerül a módszer, valamint az alapelvek. Ezután a kutatás során használt anyagok és módszerek bemutatása következik, ebben a részben kitérek a Lean hazai vállalatok általi alkalmazására is, valamint a későbbiekben a Lean alkalmazásához használt módszerek bemutatására. Ezt követi az esettanulmány, mely során egy beszerzői Kaizen prezentálása, elemzése és értékelése történik. Majd a következtetések és tanulságok levonása. Ezek után a dolgozatomat egy összefoglalással zárom, melyben a saját véleményemet és a levont következtetéseket is megfogalmazom a témával kapcsolatban. ; BSc/BA ; Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök