Published in

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, p. 51-60, 2021

DOI: 10.20289/zfdergi.717528

Links

Tools

Export citation

Search in Google Scholar

Tüketicilerin Gıda İsrafının Önlenmesine Yönelik Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi: İzmir İli Örneği

Journal article published in 2021 by Harun Daysal, Nevin Demi̇rbaş
This paper was not found in any repository; the policy of its publisher is unknown or unclear.
This paper was not found in any repository; the policy of its publisher is unknown or unclear.

Full text: Unavailable

Question mark in circle
Preprint: policy unknown
Question mark in circle
Postprint: policy unknown
Question mark in circle
Published version: policy unknown