Veteranen Instituut, IPNV, interview 1387

Dataset by Veteranen Instituut

Full text: Download

Publisher: Unknown publisher

Preprint: policy unknown. Upload

Postprint: policy unknown. Upload

Published version: policy unknown. Upload

Abstract
Other ; Deze geestelijk verzorger van het Korps Mariniers is in 2003 uitgezonden naar Irak en daarover vertelt hij in dit interview. Ze werden aanvankelijk gelegerd in As Samawah, waar de Amerikanen in Camp Smitty zaten en de mariniers moesten beginnen op een oud treinstation. Hier deed zich een wachtincident voor, waar deze geestelijk verzorger over vertelt vanuit zijn eigen betrokkenheid bij de situatie. Hij verzorgde in Irak een aantal excursies, begeleidde een gewonde marinier en probeerde zoveel mogelijk vorm te geven aan zijn brede taakopvatting van de GV'er. Ook de defensiecultuur komt ter sprake en zijn eigen beleving van het thuiskomen na een militaire uitzending.